ВИДЕО

ВИДЕО

Ден 1.

Ден 2.

Ден 2.

Ден 2.

Ден 2.

Ден 2.

Ден 2.

Ден 3.

Ден 3.

Ден 3.

Ден 3.

Язовир "Бозвелийско"

Ден 2.

Ден 2.

Ден 2.

Ден 2.

Ден 2.

Ден 1.

Ден 1.

Ден 1.

Ден 2.

Ден 2.

Ден 2.

Ден 2.

Откриване на състезанието.

Откриване на състезанието.

Ден 1.

Ден 2.

Ден 2.

Ден 2.

Ден 2.

Ден 2.

Награждаване на победителите.

Състезание – 28-31.03.2019 г. Откриване на състезанието.

Състезание – 28-31.03.2019 г. Ден 1.

Състезание – 28-31.03.2019 г. Ден 1.

Състезание – 28-31.03.2019 г. Ден 1.

Състезание – 28-31.03.2019 г. Ден 1.

Състезание – 28-31.03.2019 г. Ден 2.

Състезание – 28-31.03.2019 г. Ден 3.

Състезание – 28-31.03.2019 г. Награден форнд.

Състезание – 28-31.03.2019 г. Награждаване на победителите.

08-10.09.2017 г. 48-часово Състезание по риболов на шаран язовир "Бозвелийско"

08-10.09.2017 г. 48-часово Състезание по риболов на шаран язовир "Бозвелийско"

08-10.09.2017 г. 48-часово Състезание по риболов на шаран язовир "Бозвелийско"

08-10.09.2017 г. 48-часово Състезание по риболов на шаран язовир "Бозвелийско"

Язовир "Бозвелийско" 29.10.2016 г.

Язовир "Бозвелийско" 23.10.2016 г.

08-10.09.2017 г. 48-часово Състезание по риболов на шаран язовир Бозвелийско

08-10.09.2017 г. 48-часово Състезание по риболов на шаран язовир "Бозвелийско"

08-10.09.2017 г. 48-часово Състезание по риболов на шаран язовир "Бозвелийско"

08-10.09.2017 г. 48-часово Състезание по риболов на шаран язовир "Бозвелийско"

КЛАСИРАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ - 08-10.09.2017 г. 48-часово Състезание по риболов на шаран язовир "Бозвелийско"