ВИДЕО

ВИДЕО

КЛАСИРАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ - 08-10.09.2017 г. 48-часово Състезание по риболов на шаран язовир "Бозвелийско"

08-10.09.2017 г. 48-часово Състезание по риболов на шаран язовир "Бозвелийско"

08-10.09.2017 г. 48-часово Състезание по риболов на шаран язовир "Бозвелийско"

08-10.09.2017 г. 48-часово Състезание по риболов на шаран язовир "Бозвелийско"

08-10.09.2017 г. 48-часово Състезание по риболов на шаран язовир "Бозвелийско"

08-10.09.2017 г. 48-часово Състезание по риболов на шаран язовир "Бозвелийско"

08-10.09.2017 г. 48-часово Състезание по риболов на шаран язовир "Бозвелийско"

08-10.09.2017 г. 48-часово Състезание по риболов на шаран язовир "Бозвелийско"

08-10.09.2017 г. 48-часово Състезание по риболов на шаран язовир Бозвелийско

Язовир "Бозвелийско"

Язовир "Бозвелийско" 23.10.2016 г.

Язовир "Бозвелийско" 29.10.2016 г.