За язовира

много добри условия за риболов

Язовир „Бозвелийско" предлага
 
Намира се в
землището на с. Бозвелийско, общ. Провадия и има излаз на асфалтов път. Той е с водна площ 221 дка и средна дълбочина 2-2.50 м. Захранва се от река Анадере.
 
Язовирът е
отдаден на концесия на фирма ПРОМЕД Б.Г. ООД до 2020 г.
 
Обектът има
издадени разрешения от ИАРА за спортен риболов и развъждане на аквакултури, разрешение за ползване на воден обект издадено от община Провадия, регистрация в Българска агенция по храните.
 
Всяка година
веднъж се прави изследване на състава на водата от язовира и два пъти на рибата в специализирана лаборатория в Българска агенция по храните.
 
Зарибявания през 2017 г.
  • 1 тон толстолоб със средно тегло 0.3 кг.
  • Над 50 шарана с тегло 10-16 кг.
  • 4 шарана с тегло над 20 кг.
 
Налична риба в язовира
  • Толстолоб с големина 0.5-12 кг.
  • Шаран с големина 0.4-27кг.
  • Бял амур с големина 5-25 кг.
  • Бяла риба с големина 3-5 кг.
  • Каракуда, сом, червеноперка и костур.