СЪБИТИЯ

СЪБИТИЯ

ПРИЯТЕЛСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РИБОЛОВ НА ШАРАН ЗА КУПАТА НА ЯЗОВИР „БОЗВЕЛИЙСКО” – 2017 г.
Класиране

На 08-10.09.2017 г. се проведе 48-часово приятелско състезание по риболов на шаран за купата на язовир "Бозвелийско" 2017 г. Тринадесет отбора се състезавахе в оспорвана битка за първото място. Общото количество уловена риба е 1192,61 кг. Най-голямата уловена риба е 15.340 кг от отбор АКВА ХОЛИК.