Състезание

48-часово ПРИЯТЕЛСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РИБОЛОВ НА ШАРАН ЗА КУПАТА НА ЯЗОВИР „БОЗВЕЛИЙСКО” – 31.05-02.06.2019г.

Условия

Участници

Снимки

ВИДЕО

КЛАСИРАНЕ

Условия

Дати: 31.05-02.06.2019 г.
Водоем: яз.Бозвелийско
Продължителност:
48 часа
Организатор: Управата на язовир “Бозвелийско”.
Такса участие:
200 лева за отбор.  
Максимум отбори:
11 плюс 3 резерва
Отбори: От  2 или 3 пълноправни състезатели.

Сектори: От  14 до 24-ти – на стената.
Краен срок за записване и заплащане:
30.05.2019 г. Отбор платил и в последствие се отказва от участие, таксата не се връща. Остава в наградния фонд.
Начини на плащане: В брой и чрез куриер.
Награди:
Примерни награди при 1
1 платили отбора:
ПЪРВА НАГРАДА – 300 лв плюс купа плюс спонсорски награди.
ВТОРА НАГРАДА –
200 лв плюс купа плюс спонсорски награди.
ТРЕТА НАГРАДА –
100 лв плюс купа плюс спонсорски награди.
БЕСТ 3 -
200 лв.


Съдийска комисия: Състои се от три члена с председател д-р Младен Георгиев.
Един отбор може да спечели две награди.

Запитвания относно състезанието на тел.: 0899 86 32 86 д-р Младен Георгиев.

ПРОГРАМА
9:00 часа на 31.05.2019 г. - Сбор на всички участници за теглене на жребий за секторите. Поредността на теглене на жребия е със същата поредност на плащането на таксите.
10:00 часа на
31.05.2019 г.  - Начало на настаняване по секторите.
12:00 часа на
31.05.2019 г.  - Начало на състезанието.
12:00 часа на
02.06.2019 г. - Край на състезанието.
13:00 часа на
02.06.2019 г. - Награждаване.

ПРАВИЛА
* Състезанието е по правилата FIPSED но се допускат до трима пълноправни състезатели.
* Състезателите от всеки отбор са ограничени в сектори в които разполагат палатки, чадъри, навеси.
* Риболовната зона е 20 м. Риболовът трябва да се извършва вътре в определената за риболова зона: Страничните граници на сектора са определени от две двойки колчета, техните мислени перпендикулярни на бреговата ивица продължения трябва да се разглеждат като два лъча, които определят състезателната зона.
* Цялата брегова ивица в зоните на състезанието с ширина 6 м, считано от водата, е забранена за присъствие на зрители.
* Състезател от един отбор може да влиза в сектор на друг отбор само със съгласие на състезателите в него и на съдията.
* Забранено е наличието и движение на превозни средства в зоните на състезанието, с изключение тези на организаторите.
* Всякакви устройства, работещи със сгъстен въздух, газ или ток, са забранени.
* Забранени са викането, пускането на музика и създаването на силен шум по време на състезанието.
* Монтажите могат да бъдат доставяни в зоната за риболов с риболовен прът.
* Линиите на всяка въдица трябва да са само с една кука; монтажът на косъм е задължителен. Разрешени са само традиционни методи на риболов с тежест минимум 50г. При късане използваните монтажи трябва да осигуряват лесното освобождаване на рибата от тежестта.
* Риболовът на плувка е забранен. Риболовът с фидер, суингтип, куивертип и с хранилки е забранен.  
*Употребата на задни тежести е разрешена, но по всяко време съдиите могат да разпоредят изваждането им за проверка направлението на линиите.
* Съдиите по всяко време могат да разпоредят проверка на монтажите и начинът на съхранение на рибите в карп саковете.
* Разрешени са електронни, акустични и визуални сигнализатори.
* Всеки отбор може да използва едновременно до 4 въдици за шаранджийски риболов с дължина до 4 метра. Разрешени са само макари с фиксирана шпула.. Резервните въдици не трябва да се разполагат на стойките и трябва да са в посока обратно на водата.
* Категорично е забранено използването на жива или мъртва стръв и захранка от животински произход, хайвер и метални примамки.
Разрешени са само:
- брашна, покриващи смеси (теста)
- семена, протеинови топчета и пелети, естествени и изкуствени. Всички смеси, приготвени с употребата на горните продукти, не трябва да бъдат оформяни в сфера с диаметър над 70мм.
Забранено е поставянето на стръв на куката и обвиването с тесто на тежестта.
* Захранването може да се извършва от сектора и във водата с помощта на прашка, с лопата \кош\ с дълга ръкохватка \едноръчна или двуръчна\ или без ръкохватка, с едноръчна или двуръчна кобра, с ластичен катапулт на тринога с ръчно разтягане на ластика, чиято мощност зависи от характеристиките на ластика и силата на разтягане, с водоразтворими конец, мрежа или торбички и с ракети с вътрешен диаметър до 50мм и дължина до 200мм или спомб.
* Кепът и шаранджийския дюшек обезателно трябва да са подходящи за рибите. Размерът и качеството им трябва да осигуряват безопасността на рибите. Кепът и дюшекът задължително трябва да се навлажняват преди съприкосновение с рибата.
* Влизането във водата за вадене на риба, може да се извършва и от двамата състезатели едновременно.
* Разрешено е да се влиза във водата, на дълбочина до коленете, но само при работа с кепа.
* Зачитат се само шарани \огледални, люспести и голи\, бели амури. Зачитат се само риби с тегло над 1000 грама. Риба, предоставена за измерване със следи от явно небрежно отношение, не се зачита и е основание за налагане на санкции.
* Риба, която при вадене е оплела линия на състезатели от съседен сектор, не се зачита. Не се зачита и риба, загребана с кепа извън риболовната зона / 20 м. / на състезателите. Тези обстоятелства трябва да са неопровержимо установени от съдиите и състезатели от съседни сектори.
* Уловената риба трябва да се съхранява в карп-сакове \ не повече от 1 риба в карп-сак\.
Всеки отбор трябва да разполага с поне 6 карп-сака, антибиотик и дюшек. Карп-саковете трябва да са разположени така, че съдиите да могат да ги виждат. Рибата се държи в тях до претеглянето й. Карп-саковете с риби в тях, трябва да са потопени във водата на максималната допустима за нагазване от състезателите дълбочина, без тежести, баласт или други предмети вътре в тях.
* Ако всички карп-сакове са заети, необходимо е състезателите да се обърнат към съдията, за да се претегли рибата и да се освободят карп-саковете.
* Не се допуска никакъв друг способ за съхранение на уловената риба.
* Рибата се зачита, дори и ако е закачена инцидентно извън, но около устата. Целенасоченото “търмъчене” е строго забранено.
* След края на състезанието, състезателите трябва да почистят перфектно сектора.
* Участниците изчакват първия сигнал извън определените им сектори; след първия сигнал риболовците могат да влязат в секторите и да пристъпят към установяване на оборудването, окомплектоване на въдиците, подготовка на захранката. За изпълнение на тези операции са отделени 120 минути.
* След втория сигнал състезателите могат да пристъпят към захранване и да започнат риболова.
* Третият сигнал предупреждава състезателите, че до края на състезанието остават 15 минути.
* Четвъртият сигнал бележи края на състезанието.
* На участниците, засекли риба преди четвъртия сигнал, са предоставят допълнителни 15 минути да я извадят от водата. В този случай след изтичането на 15 минути се подава пети сигнал, след който се зачита само извадената от водата риба. Звуковият сигнал за друга фаза на състезанието трябва да е кратък; при всички случаи под внимание се взима началото му.
* По време на състезанието съдиите се разполагат в ляво или дясно зад състезателите, без да пречат на действията им, но с осигурена възможност за наблюдение над тях и улова им. Претеглянето се извършва с тествани кантари, предоставени от организаторите. Претеглянето се извършва извън секторите, в близост или в секторите, до водата и непосредствено до една от двете странични граници на сектора.
* Резултатите от претеглянето трябва да са записани четливо и разбираемо както за съдиите, така и за състезателите.
* Член на съдийския екип извършва претеглянето и нанася резултата от него в официалния документ.
* Саковете за претегляне на рибата се предоставят от организаторите, употребата им е задължителна и служат за претегляне на всяка риба поотделно. Преди всяко поредно претегляне сакът трябва да е навлажнен и кантарът тариран с него.
* Измерва се в грамове. До претеглянето от съдийския екип карп-саковете с уловените риби не бива да се изваждат от водата. При меренето рибата се прехвърля от карп-сака в сака за претегляне на шаранджийския дюшек от единия състезател; след претеглянето рибата се връща много внимателно обратно във водата под съдийско наблюдение. По време на претеглянето трябва да присъствува състезател от отбора, за да контролира процеса и да подпише протокола, в който се фиксира теглото на всяка риба. При тегленето на улова присъства и състезател от съседен сектор като свидетел и същия се подписва в протокола на съдията. След приключване на измерването на рибата, връщането й във водата и подписване на протокола не се приемат никакви протести по повод теглото й. Членовете на журито и главните съдии в зоните трябва да знаят правилата в съвършенство и да следят за тяхното спазване.
* Всеки състезател трябва да знае и изпълнява правилата изцяло. За всеки сектор ще има информационен панел с имената на състезателите и с данни за броя, вида и теглото на всяка уловена риба, които се обновяват на всеки 6 часа.
* Организаторите и съдиите не носят отговорност за каквито и да било инциденти и щети, възникнали по време на състезанието.

НАРУШЕНИЯ И САНКЦИИ
За първо нарушение на правилата – 5 кг риба се приспада от улова на oтбора.
За второ нарушение на правилата – 10 кг риба се приспада от улова на отбора.
За трето нарушение на правилата – дисквалификация.
За неизпълнение указанията на съдия във връзка с прекратяване на установено нарушение на правилата, санкцията е директна дисквалификация на отбора.
Дисквалифициран отбор не участва в класирането. Платената такса за участие не му се възстановява и не му се полагат и награди за първа и най-голяма риба. Наградите за първа и най-голяма риба се дават на отборите следващи ги в дадената класация. След обявяване на дисквалификацията състезателите от дисквалифицирания отбор са длъжни в рамките на 120 минути да съберат оборудването си и да напуснат водоема.

КЛАСИРАНЕ
Класирането на отборите се извършва според теглото на улова \ 1 точка за 1 грам\. Отборът с най-голям брой точки (най-голямо тегло на общия улов) се класира на първо място, отборът със следващ брой точки – на второ и т.н. В случай на равенство в точките на два и повече отбора предимство има отборът с най-голяма уловена риба. При ново равенство предимство има отборът, уловил риби с по-голямо средно тегло. При равенство и по този показател местата на тези отбори в класирането се разпределят чрез жребий. Пример: два отбора с еднакво тегло на улова и с равенство и по другите двa критерия имат улов, по-малък от този на всеки от първите четири отбора в класирането и по-голям от този на всеки от останалите отбори; жребият определя кой от тях ще заеме 5-то и кой 6-то място.
Всички отбори без уловена риба се класират на последно място.
При необходимост по време на състезанието организаторите могат да свикат извънредна среща.
Присъствието на капитаните на срещата е задължително.

НАСЛУКА!

Участници

1. КАРП ТИЙМ ПЛАНЕКС    
2. ЮНАК КАРП ТИЙМ    
3. КАРП ТИЙМ ТЪРГОВИЩЕ    
4. ТОПОЛИ КАРП    
5. АТЛЕТИК ВАРНА    
6. ЧИСТИ БРЕГОВЕ    
7. ДЖЕРИ КАРП    
8. БОЯН МШР    
9. СИМОН И МИТКО

Снимки

Откриване на състезанието

Ден 1

Ден 2

Награждаване на победителите

ВИДЕО

КЛАСИРАНЕ