Състезание

72-часово ПРИЯТЕЛСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РИБОЛОВ НА ШАРАН ЗА КУПАТА НА ЯЗОВИР „БОЗВЕЛИЙСКО” – 27-30.06.2019г.

Условия

Участници

Снимки

ВИДЕО

КЛАСИРАНЕ

Спонсор

Условия

ОСНОВЕН СПОНСОР НА СЪСТЕЗАНИЕТО -
ПЛАНЕТ БАЙТ - Сабри Бобич

Дати: 27-30.06.2019 г.
Водоем: яз.Бозвелийско
Продължителност: 72 часа
Организатор: Управата на язовир “Бозвелийско”.
Такса участие: 300 лева за отбор. Минимум отбори: 15
Максимум отбори: 21 
Отбори: От  2 или 3 пълноправни състезатели.

Сектори: От  1 до 23-ти.
Краен срок за записване и заплащане: 15.06.2019 г. Отбор платил и в последствие се отказва от участие, таксата не се връща. Остава в наградния фонд.
Начини на плащане: В брой и чрез куриер.
Награди:
Примерни награди при 21 платили отбора:
ПЪРВА НАГРАДА – 1500 лв плюс купа плюс спонсорски награди.
ВТОРА НАГРАДА – 700 лв плюс купа плюс спонсорски награди.
ТРЕТА НАГРАДА – 300 лв плюс купа плюс спонсорски награди.
БЕСТ 3 - 300 лв.
НАЙ-ГОЛЯМА РИБА 100 лв.
ПЪРВА РИБА - 50 лв.


Съдийска комисия: Състои се от три члена с председател д-р Младен Георгиев.
Един отбор може да спечели две награди.

Запитвания относно състезанието на тел.: 0899 86 32 86 д-р Младен Георгиев.

ПРОГРАМА9:00 часа на 27.06.2019 г. - Сбор на всички участници за теглене на жребий за секторите. Поредността на теглене на жребия е със същата поредност на плащането на таксите.
10:00 часа на 27.06.2019 г.  - Начало на настаняване по секторите.
12:00 часа на 27.06.2019 г.  - Начало на състезанието.
12:00 часа на 30.06.2019 г. - Край на състезанието.
13:00 часа на 30.06.2019 г. - Награждаване.

ПРАВИЛА
* Състезанието е по правилата FIPSED но се допускат до трима пълноправни състезатели.*
* Състезателите от всеки отбор са ограничени в сектори в които разполагат палатки, чадъри, навеси.
* Риболовната зона е 20 м. Риболовът трябва да се извършва вътре в определената за риболова зона: Страничните граници на сектора са определени от две двойки колчета, техните мислени перпендикулярни на бреговата ивица продължения трябва да се разглеждат като два лъча, които определят състезателната зона.
* Цялата брегова ивица в зоните на състезанието с ширина 6 м, считано от водата, е забранена за присъствие на зрители.
* Състезател от един отбор може да влиза в сектор на друг отбор само със съгласие на състезателите в него и на съдията.
* Забранено е наличието и движение на превозни средства в зоните на състезанието, с изключение тези на организаторите.
* Всякакви устройства, работещи със сгъстен въздух, газ или ток, са забранени.
* Забранени са викането, пускането на музика и създаването на силен шум по време на състезанието.
* Монтажите могат да бъдат доставяни в зоната за риболов с риболовен прът.
* Линиите на всяка въдица трябва да са само с една кука; монтажът на косъм е задължителен. Разрешени са само традиционни методи на риболов с тежест минимум 50г. При късане използваните монтажи трябва да осигуряват лесното освобождаване на рибата от тежестта.
* Риболовът на плувка е забранен. Риболовът с фидер, суингтип, куивертип и с хранилки е забранен.  
*Употребата на задни тежести е разрешена, но по всяко време съдиите могат да разпоредят изваждането им за проверка направлението на линиите.
* Съдиите по всяко време могат да разпоредят проверка на монтажите и начинът на съхранение на рибите в карп саковете.
* Разрешени са електронни, акустични и визуални сигнализатори.
* Всеки отбор може да използва едновременно до 4 въдици за шаранджийски риболов с дължина до 4 метра. Разрешени са само макари с фиксирана шпула.. Резервните въдици не трябва да се разполагат на стойките и трябва да са в посока обратно на водата.
* Категорично е забранено използването на жива или мъртва стръв и захранка от животински произход, хайвер и метални примамки.
Разрешени са само:
- брашна, покриващи смеси (теста)
- семена, протеинови топчета и пелети, естествени и изкуствени. Всички смеси, приготвени с употребата на горните продукти, не трябва да бъдат оформяни в сфера с диаметър над 70мм.
Забранено е поставянето на стръв на куката и обвиването с тесто на тежестта.
* Захранването може да се извършва от сектора и във водата с помощта на прашка, с лопата \кош\ с дълга ръкохватка \едноръчна или двуръчна\ или без ръкохватка, с едноръчна или двуръчна кобра, с ластичен катапулт на тринога с ръчно разтягане на ластика, чиято мощност зависи от характеристиките на ластика и силата на разтягане, с водоразтворими конец, мрежа или торбички и с ракети с вътрешен диаметър до 50мм и дължина до 200мм или спомб.
* Кепът и шаранджийския дюшек обезателно трябва да са подходящи за рибите. Размерът и качеството им трябва да осигуряват безопасността на рибите. Кепът и дюшекът задължително трябва да се навлажняват преди съприкосновение с рибата.
* Влизането във водата за вадене на риба, може да се извършва и от двамата състезатели едновременно.
* Разрешено е да се влиза във водата, на дълбочина до коленете, но само при работа с кепа.
* Зачитат се само шарани \огледални, люспести и голи\, бели амури. Зачитат се само риби с тегло над 1000 грама. Риба, предоставена за измерване със следи от явно небрежно отношение, не се зачита и е основание за налагане на санкции.
* Риба, която при вадене е оплела линия на състезатели от съседен сектор, не се зачита. Не се зачита и риба, загребана с кепа извън риболовната зона / 20 м. / на състезателите. Тези обстоятелства трябва да са неопровержимо установени от съдиите и състезатели от съседни сектори.
* Уловената риба трябва да се съхранява в карп-сакове \ не повече от 1 риба в карп-сак\.
Всеки отбор трябва да разполага с поне 6 карп-сака, антибиотик и дюшек. Карп-саковете трябва да са разположени така, че съдиите да могат да ги виждат. Рибата се държи в тях до претеглянето й. Карп-саковете с риби в тях, трябва да са потопени във водата на максималната допустима за нагазване от състезателите дълбочина, без тежести, баласт или други предмети вътре в тях.
* Ако всички карп-сакове са заети, необходимо е състезателите да се обърнат към съдията, за да се претегли рибата и да се освободят карп-саковете.
* Не се допуска никакъв друг способ за съхранение на уловената риба.
* Рибата се зачита, дори и ако е закачена инцидентно извън, но около устата. Целенасоченото “търмъчене” е строго забранено.
* След края на състезанието, състезателите трябва да почистят перфектно сектора.
* Участниците изчакват първия сигнал извън определените им сектори; след първия сигнал риболовците могат да влязат в секторите и да пристъпят към установяване на оборудването, окомплектоване на въдиците, подготовка на захранката. За изпълнение на тези операции са отделени 120 минути.
* След втория сигнал състезателите могат да пристъпят към захранване и да започнат риболова.
* Третият сигнал предупреждава състезателите, че до края на състезанието остават 15 минути.
* Четвъртият сигнал бележи края на състезанието.
* На участниците, засекли риба преди четвъртия сигнал, са предоставят допълнителни 15 минути да я извадят от водата. В този случай след изтичането на 15 минути се подава пети сигнал, след който се зачита само извадената от водата риба. Звуковият сигнал за друга фаза на състезанието трябва да е кратък; при всички случаи под внимание се взима началото му.
* По време на състезанието съдиите се разполагат в ляво или дясно зад състезателите, без да пречат на действията им, но с осигурена възможност за наблюдение над тях и улова им. Претеглянето се извършва с тествани кантари, предоставени от организаторите. Претеглянето се извършва извън секторите, в близост или в секторите, до водата и непосредствено до една от двете странични граници на сектора.
* Резултатите от претеглянето трябва да са записани четливо и разбираемо както за съдиите, така и за състезателите.
* Член на съдийския екип извършва претеглянето и нанася резултата от него в официалния документ.
* Саковете за претегляне на рибата се предоставят от организаторите, употребата им е задължителна и служат за претегляне на всяка риба поотделно. Преди всяко поредно претегляне сакът трябва да е навлажнен и кантарът тариран с него.
* Измерва се в грамове. До претеглянето от съдийския екип карп-саковете с уловените риби не бива да се изваждат от водата. При меренето рибата се прехвърля от карп-сака в сака за претегляне на шаранджийския дюшек от единия състезател; след претеглянето рибата се връща много внимателно обратно във водата под съдийско наблюдение. По време на претеглянето трябва да присъствува състезател от отбора, за да контролира процеса и да подпише протокола, в който се фиксира теглото на всяка риба. При тегленето на улова присъства и състезател от съседен сектор като свидетел и същия се подписва в протокола на съдията. След приключване на измерването на рибата, връщането й във водата и подписване на протокола не се приемат никакви протести по повод теглото й. Членовете на журито и главните съдии в зоните трябва да знаят правилата в съвършенство и да следят за тяхното спазване.
* Всеки състезател трябва да знае и изпълнява правилата изцяло. За всеки сектор ще има информационен панел с имената на състезателите и с данни за броя, вида и теглото на всяка уловена риба, които се обновяват на всеки 6 часа.
* Организаторите и съдиите не носят отговорност за каквито и да било инциденти и щети, възникнали по време на състезанието.

НАРУШЕНИЯ И САНКЦИИЗа първо нарушение на правилата – 5 кг риба се приспада от улова на oтбора.
За второ нарушение на правилата – 10 кг риба се приспада от улова на отбора.
За трето нарушение на правилата – дисквалификация.
За неизпълнение указанията на съдия във връзка с прекратяване на установено нарушение на правилата, санкцията е директна дисквалификация на отбора.
Дисквалифициран отбор не участва в класирането. Платената такса за участие не му се възстановява и не му се полагат и награди за първа и най-голяма риба. Наградите за първа и най-голяма риба се дават на отборите следващи ги в дадената класация. След обявяване на дисквалификацията състезателите от дисквалифицирания отбор са длъжни в рамките на 120 минути да съберат оборудването си и да напуснат водоема.
КЛАСИРАНЕ
Класирането на отборите се извършва според теглото на улова \ 1 точка за 1 грам\. Отборът с най-голям брой точки (най-голямо тегло на общия улов) се класира на първо място, отборът със следващ брой точки – на второ и т.н. В случай на равенство в точките на два и повече отбора предимство има отборът с най-голяма уловена риба. При ново равенство предимство има отборът, уловил риби с по-голямо средно тегло. При равенство и по този показател местата на тези отбори в класирането се разпределят чрез жребий. Пример: два отбора с еднакво тегло на улова и с равенство и по другите двa критерия имат улов, по-малък от този на всеки от първите четири отбора в класирането и по-голям от този на всеки от останалите отбори; жребият определя кой от тях ще заеме 5-то и кой 6-то място.
Всички отбори без уловена риба се класират на последно място.
При необходимост по време на състезанието организаторите могат да свикат извънредна среща.
Присъствието на капитаните на срещата е задължително.
ОСИГУРЕН КЕТЪРИНГ ПО ЗАЯВКА!

НАСЛУКА!

Участници

1. ИВАН И МИТКО КАРП    
2. ДЯКОНА КАРП ТИЙМ    
3. КАРП ТИЙМ ПЛАНЕКС    
4. ТОПОЛИ КАРП ТИЙМ    
5. КУМЧО ВЪЛЧО    
6. КСР SLIVEN    
7. ЯНИ МАР КАРП    
8. ПЛАНЕТ БАЙТ    
9. LADY POWER TEAM    
10. ГОРНА БАНЯ    
11. ЮНАК КАРП ТИЙМ    
12. ВАРНА КАРП    
13. АТЛЕТИК ВАРНА    
14. ЧИСТИ БРЕГОВЕ    
15. WLC - БЪЛГАРИЯ    
16. ФИШИНГ ИНДЪСТРИ    
17. ИВКОНИ    
18. CARP LOVERS TEAM - Д-р АТАНАСОВ

Снимки

Oткриване на състезанието

Ден 1

Ден 2

Ден 3

Награждаване на победителите

ВИДЕО

КЛАСИРАНЕ